"งานยานพาหนะฯ ขุดลอกดินเลน บริเวณคลองส่งน้ำชลประทานเส้นศูนย์อ้อย - สถานีวิจัยประมง"

    งานยานพาหนะและภูมิทัศน์ ขุดลอกดินเลนกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองส่งน้ำชลประทานเส้นศูนย์อ้อย - สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน เพื่อการส่งน้ำไปท้ายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191