"บริการออนไลน์ งานยานพาหนะและภูมิทัศน์ กองบริการกลาง"

    🚌 ลิงค์จองรถส่วนกลาง  https://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/carbook/index.php?module=car-order&id=874

    และแบบฟอร์มขอใช้บริการ

    📍ขอใช้บริการตัดแต่งต้นไม้
    📍ขอใช้บริการจัดประดับต้นไม้ตกแต่งสถานที่
    📍ขอใช้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191