"งานยานพาหนะฯ ขุดลอกดินเลนบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานริมถนนสายที่ 1"

    งานยานพาหนะและภูมิทัศน์ ขุดลอกดินเลนบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานริมถนนสายที่ 1 เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้การส่งน้ำไปท้ายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191