"งานยานพาหนะฯ ขุดลอกดินเลนบริเวณคูระบายน้ำคู่ขนานถนนสาย 8"

    งานยานพาหนะและภูมิทัศน์ ดำเนินการขุดลอกดินเลนบริเวณคูระบายน้ำคู่ขนานถนนสาย8 เพื่อเพิ่มปริมาตรการเก็บกัก และระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝนในฤดูถัดไป เพื่อเป็นแผนป้องกันน้ำท่วมบริเวณสระพระพิรุณและโซนการเรียนการสอน


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191