"หัวหน้างานยานพาหนะฯ ดำเนินการสำรวจแนวคลองส่งน้ำชลประทานภายนอกวิทยาเขต"

    หัวหน้างานยานพาหนะและภูมิทัศน์ ดำเนินการสำรวจแนวคลองส่งน้ำชลประทานภายนอกวิทยาเขต และประสานงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน เพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าวิทยเขตและส่งต่อให้ชุมชนท้ายน้ำต่อไป


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191