"สวนปรง"

      สวนนี้อยู่ติดกันกับศาลาอภัยทานกาญจนาภิเษก ปัจจุบันกลุ่มงานภูมิทัศน์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของเรา ได้เป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191