"สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ"

      แต่เดิมมานั้น ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 โดยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จัดสร้างขึ้นภายใต้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมอบให้กรมธนารักษ์ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจังหวัดนครปฐม เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะดังกล่าวขึ้นบนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 9,850,000 บาท และให้ใช้ชื่อว่า “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ซึ่งสวนนี้อยู่ใกล้ถนนมาลัยแมน (สาย 321) อยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งทีมงานกลุ่มภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะรับผิดชอบดูแลความสะอาดและความสวยงามในปัจจุบัน


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191