"โครงการแปลงสาธิตการปลูกสร้างสวนป่าพะยูง"

      สวนนี้อยู่บริเวณใกล้อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร มก.  กลุ่มงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบดูแลอยู่ในปัจจุบัน


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191