"สวนนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"

      สวนนี้อยู่ใกล้ถนนมาลัยแมน (สาย 321) อยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งทีมงานกลุ่มภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะรับผิดชอบดูแลความสะอาดและความสวยงาม


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191