"สวนประตู 1 บริเวณติดถนนมาลัยแมน"

      สวนบริเวณประตู 1 ติดถนนมาลัยแมน กลุ่มงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและความสวยงามในปัจจุบัน


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191