"ถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์"

      ริมสองข้างถนนสายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อีกหนึ่งพื้นที่ที่กลุ่มงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับผิดชอบความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งชมพูพันธุ์ทิพย์รวมถึงพืชยืนต้น สำหรับชมพูพันธุ์ทิพย์นั้นมักจะออกดอกในฤดูร้อนต้นปีของทุกๆ ปี

      ตลอดระยะสองข้างทางสวยงามเต็มไปด้วยสีชมพู จนขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีวิวสวยงามน่าเรียน ในฤดูกาลดังกล่าวกองบริการกลางได้เป็นแม่งานจัดเตรียมงาน "งานชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน" โดยเริ่มตั้งแต่จัดประดับไฟฟ้าริมถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ให้บริการจัดตั้งถังขยะ รถขนเก็บขยะ รักษาความปลอดภัย จัดเตรียมรถไบโอดีเซลให้บริการผู้เข้าชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ฟรี จัดเตรียมลานจอดรถ จัดระบบการจราจร

      อีกทั้งกองบริการกลางยังมี Facebook ของหน่วยงานรายงานการออกดอกของชมพูพันธุ์ทิพย์อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191