"สวน 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

      สวน 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 อยู่ใกล้ถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ 100 เมตร เป็นอีกหนึ่งสวนที่มีชมพูพันธุ์ทิพย์ ทีมงานกลุ่มภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความสวยงามในปัจจุบัน


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191