"นกปากห่าง ในสนามหญ้ารอบอาคารแปดเหลี่ยม"

      นกปากห่าง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Anastomus oscitans) จัดอยู่ในวงศ์นกกระสา (Ciconiidae) ออกมาชุมนุมยืนไซร้ขนในสนามหญ้ารอบอาคารแปดเหลี่ยม จำนวนหลายสิบตัว และพบว่านกชนิดนี้มีจำนวนมากที่หากินหอย ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191