กองบริการกลาง

034-353083
โทรภายใน. 3020-25, 3927-3930
เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191


ประกาศ
ขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
วันที่ 24-25 ก.พ. 67 เวลา 09.00 – 16.00 น.
เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 KV.
พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่
บริเวณถนนสายที่ 6 ถึงคณะเกษตร และถนนสายที่ 10
แยกถนนสายที่ 12 ถึงสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ คลิ๊ก
 
ประกาศ!!! กิจกรรม KU RUN ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สระพระพิรุณ มก.กพส. เวลา 03.30 น. - 08.30 น. 
#ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามผังเส้นทางวิ่งชั่วคราว
หรือกรณีจำเป็นให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังชะลอความเร็วรถ
และปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ แผนผังเส้นทาง

ALL AROUND KPSกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191